(1)
Biveinis P.; Kasperavičius A. P. Lietuvos tautinės mažumos, Valstybė Ir Visuomenė XX–XXI amžių sandūroje. LIS 2015, 30, 91-100.