Ėmužis M. (2016). LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI. Lietuvos Istorijos Studijos, 37, 195-198. https://doi.org/10.15388/LIS.2016.37.10061