Bukaitė V. (2018). LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS. Lietuvos Istorijos Studijos, 40, 53-73. https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11615