Stasiulis S. (2018). HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ. Lietuvos Istorijos Studijos, 40, 93-104. https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11623