Bumblauskas A. (2019). Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Lietuvos Istorijos Studijos, 43, 162-164.