Butkus Z. (2019). 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė. Lietuvos Istorijos Studijos, 43, 22-43. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.2