Ėmužis M. (2019). Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas. Lietuvos Istorijos Studijos, 43, 44-70. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.3