Stepavičius P. A. (2019). Ars memoriae. Ankstyvųjų Naujųjų laikų žmogaus atminties realijos. Lietuvos Istorijos Studijos, 43, 148-152. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.8