Stepavičius P. A. (2019). Nesisuksi – negyvensi. Ekonominės Vilniaus gyvenimo realijos ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Lietuvos Istorijos Studijos, 44, 139-142.