Gudavičius E. (2020). Pora pastabų jaunos mūsų istorikos tema. Lietuvos Istorijos Studijos, 45, 22-28. https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.2