Sakalauskas D., & Poška A. (2020). Prekybos Nemunu organizavimas iš Sapiegų ir Radvilų šios upės aukštupio uostų XVIII a. septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose. Lietuvos Istorijos Studijos, 45, 61-78. https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.6