Starikovičius V. (2015). Antrojo pasaulinio karo padariniai Lietuvos atminties kultūroje: kontekstai, vertinimai ir sampynos. Lietuvos Istorijos Studijos, 35, 120-142. https://doi.org/10.15388/LIS.2015.35.8358