Šipelytė M. FRIBŪRO UNIVERSITETAS IR LIETUVIŲ VEIKLOS ŠVEICARIJOJE REIKŠMĖ XX AMŽIAUS PRADŽIOJE. Lietuvos istorijos studijos, v. 37, p. 154-176, 1 rugs. 2016.