Ėmužis M. LAIŠKAS ANTANUI SNIEČKUI. Lietuvos istorijos studijos, v. 37, p. 195-198, 1 rugs. 2016.