Kilinskas K. KARININKŲ, KAREIVIŲ IR KARO VALDININKŲ DALYVAVIMO STEIGIAMOJO SEIMO RINKIMUOSE PROBLEMA IR JOS SPRENDIMAS 1919–1920 METAIS. Lietuvos istorijos studijos, v. 40, p. 23-36, 21 vas. 2018.