Motuzas R. ALGIRDAS MO҆INSKIS IR JURGIS GETNERIS TARPUKARIO LIETUVOS PAVELDOSAUGOS KONTEKSTE. Lietuvos istorijos studijos, v. 40, p. 36-52, 21 vas. 2018.