Bukaitė V. LIETUVOS IR BELGIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 1923–1940 METAIS. Lietuvos istorijos studijos, v. 40, p. 53-73, 21 vas. 2018.