Lakačauskaitė-Kaminskienė R. PALYGINTI (NE)PALYGINAMĄ: TARPUKARIO IR SOVIETMEČIO BŪSTO MODERNIZAVIMO KAMPANIJOS LIETUVOJE, JŲ VERTYBINIAI ORIENTYRAI IR IDĖJŲ SKLAIDA. Lietuvos istorijos studijos, v. 40, p. 74-92, 21 vas. 2018.