Stasiulis S. HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ. Lietuvos istorijos studijos, v. 40, p. 93-104, 21 vas. 2018.