Jurkevičius A. KAI DOKUMENTAS PRADEDA LEMTI ŽMOGAUS LIKIMĄ (APIE MINDAUGO KLOVO DISERTACIJĄ „PRIVAČIŲ DOKUMENTŲ ATSIRADIMAS IR RAIDA LIETUVOS DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE XIV A. PABAIGOJE – XVI A. PRADŽIOJE (1529 M.)“ IR JOS GYNIMĄ). Lietuvos istorijos studijos, v. 40, p. 158-160, 21 vas. 2018.