Butkus Z. 1924 m. gruodžio 1 d. komunistinis pučas Taline ir diplomatinė jo maskuotė. Lietuvos istorijos studijos, v. 43, p. 22-43, 8 rugpj. 2019.