Ėmužis M. Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas. Lietuvos istorijos studijos, v. 43, p. 44-70, 8 rugpj. 2019.