Arlauskaitė Zakšauskienė I. Slaptojo klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio radijo auditorijos tyrimai Vakaruose. Lietuvos istorijos studijos, v. 43, p. 91-110, 8 rugpj. 2019.