NekrašasL. Mažasis pasienio susisiekimas tarp Lietuvos ir Latvijos 1919–1939 metais. Lietuvos istorijos studijos, v. 44, p. 62-75, 20 gruodž. 2019.