ValikonytėI.; Viskantaitė-SaviščevienėS. Apie Pauliaus Valavičiaus gyvenimą ir tragišką mirtį. Lietuvos istorijos studijos, v. 44, p. 111-125, 20 gruodž. 2019.