ŠipelytėM. Lietuviškasis sugrįžimas į pokario miestą. Lietuvos istorijos studijos, v. 44, p. 132-135, 20 gruodž. 2019.