PetrilionisA. Tolimi Smolensko, Polocko ir Vitebsko kraštai. Lietuvos istorijos studijos, v. 44, p. 136-138, 20 gruodž. 2019.