Gudavičius E. Pora pastabų jaunos mūsų istorikos tema. Lietuvos istorijos studijos, v. 45, p. 22-28, 21 liep. 2020.