Diemantaitė V. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos veikla vadovaujant Leonui Sapiegai (1585–1623 m.). Lietuvos istorijos studijos, v. 45, p. 47-60, 21 liep. 2020.