Kilinskas K. Pavojaus aidai iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės reakcija į 1924 m. gruodžio 1 d. komunistų sukilimą Taline. Lietuvos istorijos studijos, v. 45, p. 79-94, 21 liep. 2020.