Sviderskytė G. „LITUANICOS“ KATASTROFOS OFICIALIEJI TYRIMAI 1933 METAIS, NAUJI FAKTAI IR ĮŽVALGOS. Lietuvos istorijos studijos, v. 31, p. 98-114, 1 saus. 2013.