Ėmužis M. Antano Sniečkaus sovietinio partinio elito klano formavimasis 1956–1974 metais. Lietuvos istorijos studijos, v. 30, p. 81-90, 1 saus. 2015.