Strimaitytė D. Antrosios Lietuvos Respublikos geokultūrinės orientacijos: etninės valstybės propagavimo atvejis. Lietuvos istorijos studijos, v. 35, p. 144-156, 4 rugpj. 2015.