Tumelis, Karolis. 2018. „Stranger in a Strange Land (apie Arnaud Parent Disertaciją ,Prancūzai Abiejų Tautų Respublikos Pertvarkyme Stanislovo Augusto Valdymo Laikotarpiu (1764‒1795 m.)‘ Ir Jos gynimą)“. Lietuvos Istorijos Studijos 41 (spalio), 180-83. https://doi.org/10.15388/LIS.2018.0.11918.