Dambrauskas, Audrius. 2018. „Holokaustas Lietuvoje Iš Keturių Pusių (apie Stanislovo Stasiulio Disertaciją ,Holokausto Lietuvoje Istoriografija: Tradicijos Ir problemos‘ Ir Jos gynimą)“. Lietuvos Istorijos Studijos 42 (gruodžio), 144-46. https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12396.