Arlauskaitė Zakšauskienė Inga. 2019. „Slaptojo Klausytojo beieškant: Sovietų Lietuvos užsienio Radijo Auditorijos Tyrimai Vakaruose“. Lietuvos Istorijos Studijos 43 (rugpjūčio), 91-110. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.5.