Jurkutė, Mingailė. 2019. „Charles A. Beard. Ta Kilni Svajonė“. Lietuvos Istorijos Studijos 43 (rugpjūčio), 111-21. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.43.6.