Valikonytė, Irena, ir Viskantaitė-SaviščevienėSaulė. 2019. „Apie Pauliaus Valavičiaus Gyvenimą Ir tragišką Mirtį“. Lietuvos Istorijos Studijos 44 (gruodžio), 111-25. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.44.7.