ŽirlysAdomas. 2019. „Tarptautinių Santykių Gijas Narpliojant“. Lietuvos Istorijos Studijos 44 (gruodžio), 126-28. https://doi.org/10.15388/LIS.2019.44.8.