PetrilionisAntanas. 2019. „Tolimi Smolensko, Polocko Ir Vitebsko kraštai“. Lietuvos Istorijos Studijos 44 (gruodžio), 136-38. https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15938.