Kilinskas Kęstutis. 2020. „Pavojaus Aidai Iš Talino: Lietuvos kariuomenės vadovybės Reakcija į 1924 M. gruodžio 1 D. Komunistų Sukilimą Taline“. Lietuvos Istorijos Studijos 45 (liepos), 79-94. https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.7.