Lotkin Ilja V., ir Jarkov Aleksandr P. 2013. „XVI–XVIII AMŽIŲ SIBIRO ,LIETUVOS‘ ISTORIJA“. Lietuvos Istorijos Studijos 32 (sausio), 64-83. https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5021.