Čepulytė, Aistė, ir Vykintas Vaitkevičius. 2013. „IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA“. Lietuvos Istorijos Studijos 32 (sausio), 99-124. https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5023.