Stasiulis S. (2018) „HOLOKAUSTAS LIETUVOJE: ŽVILGSNIS Į VAKARŲ ISTORIOGRAFIJOS DISKURSĄ“, Lietuvos istorijos studijos, 400, p. 93-104. doi: 10.15388/LIS.2017.40.11623.