Ėmužis M. (2019) „Aktyviausių komunistų pogrindininkų ir jų rėmėjų Pirmojoje Lietuvos Respublikoje socialinis portretas“, Lietuvos istorijos studijos, 430, p. 44-70. doi: 10.15388/LIS.2019.43.3.