StepavičiusP. A. (2019) „Nesisuksi – negyvensi. Ekonominės Vilniaus gyvenimo realijos ankstyvaisiais naujaisiais laikais“, Lietuvos istorijos studijos, 440, p. 139-142. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15939 (žiūrėta: 5rugpjūčio2020).