Čepulytė A. ir Vaitkevičius V. (2013) „IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA“, Lietuvos istorijos studijos, 320, p. 99-124. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5023.