Gudavičius E. (2013) „1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS“, Lietuvos istorijos studijos, 320, p. 154-158. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5025.