Biveinis P. ir Kasperavičius A. P. (2015) „Lietuvos tautinės mažumos, valstybė ir visuomenė XX–XXI amžių sandūroje“, Lietuvos istorijos studijos, 300, p. 91-100. doi: 10.15388/LIS.2012.0.7430.