[1]
Šipelytė M., „FRIBŪRO UNIVERSITETAS IR LIETUVIŲ VEIKLOS ŠVEICARIJOJE REIKŠMĖ XX AMŽIAUS PRADŽIOJE“, LIS, t. 37, p. 154-176, rugs. 2016.